ಉಯ್ಯಾಲೆ… ಜೋಕಾಲೆ…

ನೆಡು ತೋಪು ನಡು ಮರ
ನೆಲ ಮುಗಿಲ ಬೆಸೆವ ಬಂಧ
ಹಗ್ಗದುಯ್ಯಾಲೆ…

ಪಾಳು ಮನಸಿನ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆ
ನಡು ಪಡಸಾಲೆ ಜಂತಿಗೆ
ತೂಗುಮಂಚ…

ಮಡಿಲ ಮೆತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ
ಪವಡಿಸಲಿ ದೊಗ್ಗಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ
ತಟ್ಟು ಕೈ ಲಯಕೆ ಜೋಂಪು
ಕೊರಳ ಜೋಗುಳ ನಾದ
ಮಡಿಲೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಉಯ್ಯಾಲೆ

ಕೆತ್ತಿ ಮರ ಸಿಂಗರಿಸಿ
ಹಾಸಿ ಒಳಗೊಂದು ಮೆತ್ತೆ
ಹರಿದ ಸೀರೆಯಲೇ ಕಟ್ಟಿ
ಕೈ ಸೋಲುವವರೆಗೂ ತೂಗಿದರೂ
ಮತ್ತದೇ ರಂಪ, ರಚ್ಚೆ, ಅಳು

ಕಲಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಉಣಿಸಲು
ತೊದಲುಲಿ ಕಂಕುಳ ಕೂಸ
ತಾಯಿ ಹುಡುಕುವುದದೇ ಜೋಕಾಲಿ

ಬೆತ್ತ, ತೇಗ, ಕಬ್ಬಿಣ ಹೀಗೆ
ಅವರ ಬಂಡವಾಳಕೆ ತಕ್ಕ ಉಯ್ಯಾಲೆ

ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರದುಯ್ಯಾಲೆ
ಧಣಿಗೆ ಬಿಸಿಲಮಚ್ಚೆಯ ಉಯ್ಯಾಲೆ
ಬಡವಿನಿಗೆ ತುಕ್ಕಿಡಿದ ಉಧ್ಯಾನದುಯ್ಯಾಲೆ
ಬೇಡದ ಮುದಿ ಜೀವ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು
ನಡು ಮನೆ ಅರೆ ಕತ್ತಲ ತೂಗುಮಂಚ

ಮುಕ್ತಿಗಾಮಿ ಸಂಕೇತ
ಉಯ್ಯಾಲೆ ಜೀಕು…
ಜೀಕು ಜೀಕಿಗೂ ನೆರಳು ಹಿಂಜೀಕು
ಯಾವುದೀ ತೂಗುವ ಕೈಯಿ?

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 24/04/2011, in ಕವನಗಳು. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: