ಕಾಯುತಿಹಳು ಊರ್ಮಿಳೆ…

ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗು ಬೈಗುಗಳಲಿ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು
ಕನ್ನಡಿಗೆ ತನ್ನನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು,
ಒಪ್ಪಗೊಳಿಸುವಳು ಮನೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ

ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆಗಿಂತಲೂ ತಂಪು ನೆನಹ ಕಿತಾಬು
ತೆರೆವುವು ನೂರು ಪುಟಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲಿ
ಕಾಲು ಸಪ್ಪಳವೋ, ಗಾಳಿ ಅವರುಸಿರೋ ಬರೀ ಊಹೆ
ಅಲ್ಲಿ ಮರೆತಿರೋ ಹೇಗೆ?
ಈ ಮೈಲು ಬರಲಿಲ್ಲ… ಫೋನಿಗೂ ಬರವೇ

ಎಂದು ಬರುವನೋ ಎಂಟೆದೆ ಸರದಾರ
ಮುಗಿದೀತೆ ಆ ಯುದ್ಧ?
ಗೆಲುವು ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ
ಅಂತಃಪುರದಲಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ ಕಾಂತೆ
ಕಾಯುತ್ತಾಳೆ ಬಿಡು ದಾಸಿ; ಎಂದು ಕೊಂಡಿರೇನೋ?

ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಸಿರು ತೋರಣ
ಅಂಗಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ಬೇಯುತಿದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ
ಸಿಹಿ ಖಾರ ಹಬ್ಬದೂಟ,
ನಾಳೆ… ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮೀಯುವುದು

ಹೇಗೆ ಕಾಯುತಿಹಳೋ ಇವಳು
ವಿರಹ ಲಾವಗ್ನಿ ಕುದಿಸಿ ಕುದಿಸಿ;
ಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷದಷ್ಟುದ್ದ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ? ಬರೀ ಮಂಪರು

ಕಾಯುತಿಹಳು ಊರ್ಮಿಳೆ, ಅರ ನಿದ್ದೆಯಲೇ!

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 24/04/2011, in ಕವನಗಳು. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: