ನನ್ನೆದೆಯ ಜೋಕಾಲಿ…

ನನ್ನೆದೆಯ ಜೋಕಾಲಿಯಲಿ
ಮಗುವಾಗಿ ನೀನಿರುವೆ
ಓಲೈಸಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನೆ…

ನಿನ್ನ ತೋಪಿಗೆ ನುಸುಳಿ
ಮಾವು ಕದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದೆ
ಒದೆಗಳಿಗೆ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದೆ,
ಮರಳ ಹಾಸಿನ ಇಸ್ಕೂಲಲಿ
ನಾಲಿಗೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೀತಂದು,
ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿನ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ
ಘಾಸಿ ಮಾಡಿತೇ ಎಳೆ ಮನವನು?

ಕೋಪ ತಾಪವು ಸಿಡುಕು
ಬೈಗುಳ ಅಂದಿಗೂ ಇಂತೇಯೇ
ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಪೆದ್ದನು ಈಗಲೂ,
ಕ್ಷಮೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಿರಿ ಗುಣ
ಭೂಮಿಗಿಂತಲು ಸಹನೆಯು

ನೀಳ ದಾರದ ಕೊನೆಗಳರಡನು
ದೂರ ದೂರಕೆ ಎಳೆಯಿಸಿ
ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಖಾಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬಂಧಿಸಿ,
ಇತ್ತ ಅದನು ಈ ಕಿವಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಯೇ
ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಾಯ ಮುಂದಿರಿಸಿ
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತನು ಪೋಣಿಸಿ
ರಿಂಗಿನದೆ ಫೋನಾಯಿಸುತಿದ್ದೆ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಾ ಕೇಳುಗನೇ!

ನಲವತ್ತಾಯ್ತು ಬಲು ಬೇಗ!
ಈಗ ನಿನಗೆಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು?
ಅವೂ ಆಡುವವೇ ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚೇ
ಕುಂಟೋ ಬಿಲ್ಲೆ ಲಗೋರಿ
ಐಸ್ ಪೈಸ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಾಟ?

ಬಾಲ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಜ ದೈವಿಕ
ಅದುವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಟೆಯು
ಚಪ್ಪರಿಕೆಗೆನಿತು ಸಿಹಿ ಅಮೃತ,
ಮರೆಯಲುಂಟೇ ಎಂದಿಗಾದರೂ
ನಿನ್ನೊಡನಾಟದ ದಿನಗಳ
ಅಳಿಸಲಾರೆ ನೆನಪ ಹಲಗೆಯ

ಮತ್ತೆ ತೂಗಲೇ ಬಾಲಿಕೆ
ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನದೇ ಮಗು
ನನ್ನೆದೆಯ ಜೋಕಾಲಿಯಲಿ…

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 24/04/2011, in ಕವನಗಳು. Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: