ಅಮೂರ್ತ ಗಾನ…

ಇತ್ತೇಳು ಜನುಮಗಳು
ಅತ್ತೇಳು ಜನುಮಗಳು
ನಡುವಿಂತೊಂದು ಹಾಳು ಜನುಮ!
ಯಾವುದಿದೆ ಕಡೆಯ ಜನುಮ?

ಮನದ ವೈಶಂಪಾಯನದಾಳ
ಥರಗುಟ್ಟೋ ಪಾಪಿ ಅಂತರಾತ್ಮ;
ಮೇಲೆ ಎಂತೆಂತವೋ ಲೇಪ
ಟೊಳ್ಳಿನಾಳಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜೀವಾತ್ಮ…

ಉಚ್ವಾಸ ಬೆಂಬಲಕೆ ನಿಶ್ವಾಸ
ಪುಪ್ಪಸದ ತಿದಿತಿದಿಗೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ
ಸೋಸು ಗೀತಾಮೃತಕೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೀ
ತಂತ್ರಿ ಮೆದುಳಾಂತರಂಗ ಬುದ್ಧಿ!

ಕಾದದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಕಾದ ಹೆಂಚಿನಂತೆ
ಹುಟ್ಟಿಧಾರಭ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ಬಾಳುವೆ,
ಎಂದು ಬಂದೀತೊಂದು ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿ
ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕೂಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ…

ತುಳಿವ ಪಾದಕೆ ಕಾದ ಕಲ್ಲಿನೊಳಹಲ್ಯೇ
ಅವನಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ ತಣಿಪ ಶಬರಿ
ನಿಜ ಭಕ್ತಿಗೊಲೆವ ದೈವತ್ವ
ಸುಳ್ಳೇ ಭಜನೆ ತಾಳಕೆ ಮರುಳಾಗುವನೇ?

ತನ್ನ ತಾನೇ ತೇಯ್ವ ಗಂಧ ಚಕ್ಕೆ;
ತನ್ನ ತಾನೇ ಉರಿವ ನೇಯ್ ಬತ್ತಿ,
ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳಾ ನೆಚ್ಚಿ
ಯಾವ ಕಾಡ ಹಕ್ಕಿಯ ಗಂಧರ್ವ ಗಾನ?

ಚಿಪ್ಪೊಳು ಮುತ್ತು ಗಟ್ಟುವ ಗಳಿಗೆ
ಕಪ್ಪುರ ಗಾಳಿಗೇರುವ ಗಳಿಗೆ
ಅಂತೊಂದು ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗೆ
ಸದ್ಧಿರದೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಯಾನ…

ಉಳಿಕೆ ಸಾವಿರ ಶರಧಿ
ಕೊರಳು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ
ಹಾಡು ಕಟ್ಟುವ ಬಯಕೆ
ಉಲಿವ ಅಮೂರ್ತ ಗಾನ…

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 13/09/2011, in ಕವನಗಳು. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: