ಹೆಣ್ಣು…

ಕೆಲ ಬದುಕುಗಳ ಬರಹ
ಹಸನಾಗ ಒಲ್ಲದ ಜಾತಕರ್ಮ,
ಈಕೆ ಕೊರಗೇಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು!
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಪಿಯೇ,
ಪಡೆದು ಬರಬೇಕು ಸುಖಿಃಸುವುದು
ಸಾಪಾಟಲ್ಲ ಬದುಕ ಪಯಣ…

ತನ್ನದೇ ದುಡಿತದ ಕವಡೆ ಕಾಸೂ
ಮರೀಚಿಕೆಯೇ ಅವಳ ಜಂಭ ಚೀಲಕೆ,
ನೆಮ್ಮದಿಯಂತೂ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ…
ಕಾಲಿಟ್ಟ ಗೂಡು ಕಾಪಿಟ್ಟ ಚಿತೆ
ಗಂಡ ಪಿಂಡಕೆ ಮಿದುಳು ಕೊಳೆತ
ಸೊಸೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳೂ!

ಅವಳು ಹೆತ್ತಳು ಕೂಸು ಅದೂ ಹೆಣ್ಣು!
ಪಾಪುವು ಯಾರ ಮನೆ ಬೆಳಕೋ ಏನೋ?
ಮುದ್ದೆಗೆರೆಯನು ಪಾಪಿ ಅಪ್ಪ,
ವೈದಿಕಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಳೇ ಹೆತ್ತ ಹೆಣ್ಣು?
ಕಡೆಗಾಲಕೆ ಒದಗ ಬಲ್ಲರೂ ಎನ್ನದಿರಿ
ಪಾಲಿಡದೆ ಮಣ್ಣಿಸರು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ…

ಚಿತ್ರಿಸಿದ ನಾಳೆಗಳು ಒಣ ನಾಲೆಗಳೇ
ತಂತು ಶ್ಲೋಕವು ಗರುಡ ಪುರಾಣ,
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವ ಜಾಣ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ?
ತಿದ್ದೀತೆ ಅವಳ ಮಿಕ್ಕ ಬಾಳುಮೆ
ಉಕ್ಕೀತೆ ಹೊಕ್ಕ ಮನೆ ಒಲುಮೆ!
ಕಾಲ ಬದಲಾಗದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ?

ಅಳಿಸಿ ಬರೆಯಲಾರದು ಆತ್ಮ ಕಥನ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಸಾರ!

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 14/10/2011, in ಕವನಗಳು. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: