ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ…

ಪಕ್ಷಿರಾಜನೇ ಕರುಣಿಸು
ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರಿನ ಚಕ್ರ
ನನ್ನ ಮೋಟಾರು ಗಾಡಿಗೂ

ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಇದು
ಬ್ರೇಕು ಬ್ರೇಕಿಗೂ ಭೂನರಕ
ಜೋರು ಗೇರೂ ಕಂಗಾರು,
ದಾಟಿಸಿ ಬಿಡು ಲೆಕ್ಕಿಗನೆ
ಬದುಕಲಿನ್ನೂ ಬೇಜಾನಿದೆ
ಸವಿಯಲು ಮಧುಪಾನ!
ಜೀವಂತ ತಲುಪಿಸಿ ಬಿಡು
ಮನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಗಾಂಗ…

ಮೈಮೂಳೆ ಹಿಟ್ಟನು ರುಬ್ಬಿ
ತಿಂದನ್ನ ಕಕ್ಕಿಸಿ
ಗಾಡಿಯ ಸರ್ವಾಂಗ ಕುಲುಕಿಸಿ
ಗಟ್ಟಿಗನ ಅರೆ ಜೀವ ಮಾಡಿಡುವ
ಅಂತಿಂಥಾ ರಸ್ತೆ ಇವಲ್ಲ
ಅಪರ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ…

ಸಾಪಾಟೋ ಪರಪಾಟೋ
ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ
ಹಳ್ಳಗಳು ನೀರುಮಯ
ಟಾರು ಕಿತ್ತು ಜಾರುಮಯ,
ಇರದಿರೆ ಚಾಲಕ ಚಾಲಾಕೀ
ಹೊಂಡಕಿಳಿದೀತು ಹೋಂಡಾ!

ರಿಪೇರಿಸೋ ಅಶ್ವಾಸನೇ ಕೊಟ್ಟ
ಶಾಸಕನು ಗೆದ್ದು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡ,
ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಕೆನ್ನೆಯ ನುಣುಪಂತೆ
ಸವರಿಸುವೆ ಎಂದಿದ್ದ ಲಾಲೂ!
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಹಾಸಕೆ
ಸುಲಿದವು ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ…

ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ
ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಕಾರೂ ಸ್ಕೂಟರೂ
ಗ್ಯಾರೇಜು ಪಾಲು…

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 02/11/2011, in ಕವನಗಳು. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: