ಬಂಗಾರದ ಕುರುಡು…

ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯೆದ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಾಟ
ಕೆರೆವ ಹುಚ್ಚಿನ ಮಾಟ
ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಲೇಪ…

ಯಾವನೋ ಹೊರುವವನು
ಆನೆ ತೂಕದ ಕಾರ್ಯಭಾರ
ಮಿಕ್ಕ ಛದ್ಮ ವೇಷಧಾರಿಗಳದೆಲ್ಲ
ಬೆವರು ಕಕ್ಕುವ ಪೋಸಿನವತಾರ!

ನಾನೂ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವನಪ್ಪ
ಜನ್ಮೇಪಿ ಗುಲಾಮರ ವಂಶ,
ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಗಳಿಗೆಗೆ, ಕಾದ
ಕುರಿ ಮಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು…

ಪಾತಾಳಗರಡಿಗೂ ಸಿಗದ
ಉಬ್ಬಿದ ಹೆಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ನಿಜಾಯತಿ ಬೋಧಿಸೋ ಉಮೇದಿ,
ಕದ್ದವನೇ ಖರೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ!

ನಟ್ಟ ಗರುಡಗಂಬದ ನೆರಳು
ಭಗವಂತನನೇ ಕವಿದರೂ
ಬಹು ಪರಾಕಿಗೆ ಒಗ್ಗಿದವನು,
ಕರ್ತೃವಿಗೋ ಭರ್ತಿ ನಿದ್ರೆ…

ಅದಿರಗೆದು ಕಲ್ಲು ಹೆಕ್ಕು ಕಾಯ,
ನಕಲಿಗೇ ಒಗ್ಗಿದ ಧಣಿಗೆ
ಎಂತದೋ ಬಂಗಾರದ ಕುರುಡು,
ಗುರುತಿಸಲಾರ ವಜ್ರದ ಹರಳು…

’ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗ’ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20.05.2012 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ
http://www.gulfkannadiga.com/news-66195.html

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ)

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 22/05/2012, in ಕವನಗಳು and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: