ಮುಂಬೈ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ…


ಕುಡಿಕೆಯೊಳೇ ಮೊಳಕೆ
ಕುಡಿಕೆಯೊಳೇ ಸಂಗ್ರಹ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಡಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ
ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಧರ್ಮ
ಚಿರಂತನ ಭ್ರಮೆ ಕರ್ಮ
ಅಮೃತವೂ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ!

ಮುಕ್ಕಾಲು ಗೋಲಕೂ ಕವಿದ
ಕುಡಿಯಲಾರದ ಉಪ್ಪುಪ್ಪು ನೀರು
ತುಂಡು ನೆಲ ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ
ನುಡಿ ಬೇಲಿ ಇನ್ನಿತರೇ ನಜರು
ಶಿಲ್ಪಿಗೂ ಮರೆಗುಳಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ
ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ನೆರೆಮನೆ ಕುತಂತ್ರೀ!

ಕಾಯಬಲ್ಲವೇ ಮುರಿದ ಲಾಠಿಗಳು
ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟ, ಬಂದೂಕು ಮೊರೆತ?
ಹಿಂದೆ ತಿವಿದಟ್ಟಿ, ಸಂತಾಪಿಸೋ
ಜಗತ್ ರಕ್ಷಕ ಪೋಸು ಕೊಡೋ ದೇಶ!
ಗಗನ ಚುಂಬಿಗೂ ಉಕ್ಕು ಹಕ್ಕಿ ತಿವಿತ
ಹರಾಜು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಖದರು

ಕಡಲ ತಡಿ ಬರಿ ಮರಳೂ
ಕುಲುಮೆ ಕಾವಿಗೆ ಊದಿಸಿಕೊಂಡ
ಫಳಪಳಿಸೋ ಗಾಜು!

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ)

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 27/05/2012, in ಕವನಗಳು and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: