ಬೆನ್ನುಡಿ…

ಸೋತವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಸೋತವನ ಕಹಿ,
ಹೊರಗೆ ಲೊಚಗುಟ್ಟುವ
ಉಪದೇಶಾಮೃಕೋ
ಮನದಲೇ ಚಿತೆ ಒಟ್ಟಿ
ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿ…

ಗೆದ್ದೆತ್ತು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಎದೆ
ಜಗಕೆ ತೋರಲಹಮು,
ಸೋತವನೂ ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆದೆ
ತುಂಬಲಷ್ಟೇ ಉಸಿರ ತಿತ್ತಿ!

ಅಸಡ್ಡೆಯು ಸಹಿಸಲಸದಳ…

ದೂರವಾದವರೆಲ್ಲ
ಕಳೆದು ಕೊಂಡರು ಪಾಪ
ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಒರತೆ,
ಕೃತಜ್ಞತೆಗೂ ಗೆಳೆಯ
ಕೃತಘ್ನತೆಗೂ ಅಲಲಾ
ಅಕ್ಷರವೇ ಬದಲು!

ಸಾಲ ಕೇಳುವನೋ
ಕೆಲಸ ಕೇಳುವನೋ
ಬಿದ್ದನಲ್ಲ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ!
ಕರೆಯೂ ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬ್ತು,
ಹೇಳಲೊಲ್ಲರು ತಾವು
ನಗುವಿಗೂ ನಿಖರ ಬೆಲೆ

ಕಲಿಯ ಬೇಕಿದೆ ನಾನೂ
ಮನುಜ ನಿಜ ವರ್ಣ,
ಕೆಲವರಾದರೂ ಉಣಿಸಿದರು
ಸೋಲಲೂ ಗೆಲ್ಲವನಾಮೃತ
ಬೆನ್ನಿಗಾಸರೆ ನಿಂತ ಜನ
ದೇವರಿಗವರೇ ಸಮಾನ…

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ)

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 16/08/2012, in ಕವನಗಳು and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: