ಹಾರೈಕೆ…

ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಯ ಪಾಪುವು
ತೊಟ್ಟಿಲಲೆ ನಗುತಲಿದೆ
ಯಾವ ಜನುಮದ ನೆನಪೋ
ಇಲ್ಲಿ ಅರಳುತಿದೆ ಹೀಗೆ…

ಬಲು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವು
ಹೊರಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಒಳ್ಳೆಯವರೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ,
ಕಳೆ ಕಿತ್ತು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯೋ
ವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕು ನಿನಗೆ

ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬು,
ಗಾಣದೆತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ದುಡಿ
ಮನೆ ಕಟ್ಟು, ಕೊಳ್ಳು ಬಂಗಾರ,
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಗುವ ಕಲಿ
ಉಲಿಯಲಿ ಸಾಮಜ ವರಗಮನ…

ಅಳುವೆಡೆ ಅತ್ತು ಬಿಡು
ನಗುವಾಗ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿಯೇ ನಗು,
ನಿನ್ನಂತೆ ನೀನಾಗು ಕೊನೆಗೆ…

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 18/08/2012, in ಕವನಗಳು and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: