ಕ್ರಿಷ್ ಜೋಶಿಯವರ In Illusion…..

“ಪರಸ್ಪರ” 

ನನ್ನ ಓರಿಗೆಯ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಯತ್ನ.

Joshi

In Illusion …..
How long do we live. . . .
. . . . . In illusion?

Of course, life itself is an illusion
is the ultimate philosophy

But death is beyond. . . .
Coz it’s real
let’s be ready to face it

Let’s be ready to take the death of loved ones
let’s be ready to face the death
let’s be ready

Let’s learn to live to the fullest
when we are, we are.
When we aren’t, we aren’t.

When death arrives,
let us welcome it. . .
. . . Without any fear

Let’s die contented.

– Krish Joshi

ಭ್ರಮಾದೀನ…

ಭ್ರಮೆಯಲೆಮ್ಮ ಬದುಕೆ…
…ಎನಿತು ದಿನ ಹೀಗೆ?

ಜೀವನವದು ನಿಜ ಭ್ರಮೆಯೇ
ಅದಕಿಂತ ತತ್ವಪದವಿಲ್ಲ

ಅದರದು ಸಾವೇ ಎಲ್ಲೆಯು…
ಅದುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ
ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಸಾವಿಗೆ

ನಲ್ಮೆ ಜೀವಗಳ ಮರಣಕು ಸಿದ್ಧ
ನಮ್ಮ ಸಾವಿಗು ಸಿದ್ಧವೇ
ಎದೆಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಯೇ …

ಸವಿಯಬೇಕು ತುಂಬು ಜೀವನ
ಹೇಗಿರುವೆವೋ ಅಂತೆಯೇ
ಕಳೆದೆದ್ದು ಕಂತೆಯೇ

ಜವರಾಯ ಬಂದಾಗ
ನಕ್ಕು ಬರಮಾಡಿ
ಭಯವಿರದೆ ದಾಟಿಕೊಂಡು

ಸಂತೃಪ್ತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣೋಣ 

joshi

Krish Joshi

Writer and Filmmaker.
He is a Writer and Director. Has worked in the Advertising Industry for almost 15 years in different capacities such as Copywriter, Creative Director, Brand Consultant, Content Provider and Ad Filmmaker.

 He has been directing Documentary Films and have directed one much acclaimed Movie
“GANDHI SMILES”. 
The movie was awarded as the “BEST FILM” in the recently held
BANGALORE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.
Kindly visit his blog:

https://joshkrish2oo1.blogspot.com

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 11/12/2012, in ಪರಸ್ಪರ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: