ಬಂದರುಗಳಿಗೆ…

shipಬಂದರೇ ಅನುಮತಿಸು
ಅಕ್ಷರಗಳ ನಾವೆ ಬಂದಿದೆ
ಲಂಗರಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ

ನನ್ನ ಧಕ್ಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಡಕ್ಕೆಯ ಕಂಡು ಪುಳಕ
ಯಾನ ತಾಪತ್ರಯ ದಾಟಿ
ಒಪ್ಪಿಸುವ ತೀವ್ರ ತವಕ

ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಕು
ತುಂಬಿ ತಂದಿದೆ ಹಡಗು
ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಹಸೆಯು
ಮಾಲು ಅಪ್ಪಟ ಕುಸುರಿ

ಮೊದಲಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿ
ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಗಿರಾಕಿ
ಅವರರವರ ಅಳತೆಗೆ
ನೂರು ದಿರಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ

ಇದ್ದೀಯ ನೀನೆಂಬ
ನಂಬುಗೆಯ ಹಂಬಲದೇ
ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಾನೂ
ಇಳಿಸಿಕೋ ತೆರೆದ ಮನದಿ

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ)

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 04/04/2013, in ಕವನಗಳು and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: