ಅಲ್ಪತನ…

1ಮಿಂಚುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ
ಗತಿ ಇರದೆ ಒಳ ಬೆಳಕು
ಮೇಲೆ ಅಮಿತ ಪೊಗರು

ಉಗುರು ಮಾತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೆರೆವುದು ಅಲ್ಪತನ
ಮೆರೆಯ ಬಾರದು ಮರೆತೂ
ಮಿಂಚು ಹುಳು ಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕ

ಎಂತ ಪರಮಳಿಸೋ ಹೂವೂ
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಮರು ದಿನಕೆ
ತನ್ನದೇ ಗಿಡದ ತೊಪ್ಪಲಿಗೆ
ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ

ಪದ್ಮಜನ ಹಣೆ ಕೆತ್ತುವಾಟ
ಪುರುಡು ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂತ್ಯ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಕಡೆಯಾಟ
ಉಳಿವವ ಸಮವರ್ತಿ ಸತ್ಯ

ಅಮರತ್ವ ಪಡೆವುದದೇ
ಜೀವಮಾನದ ಒಳಿತು
ಮೀರಿ ಸಾವಿನಾಚೆಗೂ…

Advertisements

About Badarinath Palavalli

ನಾನು ಟೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ.

Posted on 14/08/2013, in ಕವನಗಳು and tagged . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಅಲ್ಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣೆದ ಕವನ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಬದರಿನಾಥ ಸರ್,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: